Anyaközpontok, női közösségi terek Magyarországon / Mother Centers Hungary

Anyaközpontok, női közösségi terek Magyarországon
Mother Centers in Hungary


Az anyaközpontok olyan közösségi házak, helyek, melyek nők, anyák és gyerekeik számára kínálnak programokat, lehetőséget, teret játékra, tanulásra, pihenésre, közös és egyéni tevékenységekre.

Ezek a közösségi terek egymástól nagyon különbözőek lehetnek a helyi adottságoktól függően, de az mindannyiukban közös, hogy védett, barátságos környezetet kínálnak a betérők számára és szervezésük alulról felfelé történik, a helyi nők, anyák részvételével. Ennek fényében anyaközpontnak tekintjük azokat a tereket amik állandó, vagy időszakos nyitva tartással, de helyi nők és anyák által koordinált, felügyelt és működtetett terek, és nem tekintjük anyaközpontoknak pl. azokat a művelődési központokat, melyek felülről lefelé szerveződnek, nem női, anyai közösségek szervezik és működtetik.

Magyarországon az egyes településeken számtalan kismama klub, női közösség működik és igyekszik segíteni a helyi nők, anyák mindennapjait. A honlap célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy egyre több ilyen helyi női közösség kapcsolódjon egymáshoz, tekintse magát anyaközpontnak és a más országokban már jól működő Anyaközpont Hálózatba szerveződjön a nők, anyák és ezen keresztül a családok mindennapjainak hatékony segítése érdekében.

2011. október 10., hétfő

Ismerje meg a világ Anya Központjait a 10-10-11-en!


Az Anyaközpontok Nemzetközi Hálózata (mine) Németországban jött létre 11 évvel ezelőtt. 2011. október 10-én szülők és Anya Központok támogatóinak százai ünneplik a 2. Nemzetközi Anyaközpont Napot 12 országban (Argentína, Bulgária, Csehország, Németország, Magyarország, Olaszország, Liechtenstein, Hollandia, Lengyelország, Oroszország, Szlovákia és az Amerikai Egyesült Államok).

Ebben az évben az ünneplés középpontjában Bulgária áll. A három Anya Központot Bulgáriában roma és bolgár nők párhuzamosan szervezték meg, amelyek anyákat és gyerekeket szolgálnak a saját közösségeikben. Inspiráló példát jelentenek más országoknak, hogy miként lehet nehéz helyzetekkel megküzdeni, mint kisebbségi csoport egy adott társadalomban. Az alábbi linken az Anya Központjaik életét bemutató videó látható: http://www.youtube.com/watch?v=EApzDRF1kBk és itt www.intergrobg.org.

Egy néző, Sabina Pisone a stuttgarti Anya Központból megosztotta benyomásait a videóról: „Mi itt Nyugat-Európában hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy milyen kemény a valóság itt a közelünkben ebben a kis Európában és nagyon felvilágosító számunkra ezt látni. Ugyanakkor a videó a hagyományos ruháival és egyszerű előadásmódjával egy rövid emlékeztető a legfontosabbról (Szeresd a szomszédodat. Ahogy Isten tanította nekünk), amely egyszerű, ősi és erős energiát mutat. Végső fokon ez az egyetlen eszközünk, amellyel, mint emberi lények rendelkezünk, hogy megtegyük, amit a Földön meg kell tenni.”

A videó mellett bolgár barátaink közzétettek négy mítosztörő történetet is, melynek alapja 5 roma nővel és aktivistával az Anya Központokban készített interjú. Itt olvasható: http://xa.yimg.com/kq/groups/20034897/1569411559/name/Untitled.pdf.

Október 10-ei kezdettel számos eseményt fognak megrendezni a résztvevő országokban (pl. nyíltnapokat, nemzetközi villásreggeliket, bolgár specialitások kóstolóját, stb.); nem nagy, de sok szívvel készített dolgok ezek, mint ahogy a munkát az Anya Központokban végezni szokták világszerte.

További információkért keresse Renate Stein-t (Argentína), a 10-10 programsorozat koordinátorát, steinrenate(at)gmx.net.
http://mine.cc/?q=node/70

Meet the world in Mother Centers on the 10-10-11!


The Mother Centers International Network for Empowerment (mine) was born in Germany 11 years ago. On the 10th of October, 2011 hundreds of parents and Mother Centers (MC) supporters are celebrating the 2nd International Mother Centers Day in 12 countries (Argentina, Bulgaria, the Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Liechtenstein, the Netherlands, Poland, Russia, Slovakia and the USA).

This year the celebration will be focused on Bulgaria. The three MC’s in Bulgaria are organized by Roma and Bulgarian women side-by-side as they serve mothers and children in their communities. They serve as a great example of inspiration to other countries of how to handle difficult situations as a minority group in society. The video showing their Mother Centers life can be see here: http://www.youtube.com/watch?v=EApzDRF1kBk and at www.intergrobg.org.

One viewer, Sabina Pistone from Mother Centre in Stuttgart shares her impressions from the video: “We here in Western Europe tend to forget how hard realities are just round the corner in between this small Europe and it is very enlightening for us to see it. At the same time the video, with its traditional clothing and simple presentation is a short reminder of the essential (Love your neighbour. So God taught us) shows a simple, old and strong energy. At last instance, this is probably the only resource we as human beings have, to get done what has to be done on the Earth”.

In addition to the video, our Bulgarian friends have published four myth breaking stories, based on interviews with five Roma women and activists in the Mother Centers - read it here: http://xa.yimg.com/kq/groups/20034897/1569411559/name/Untitled.pdf.

Starting on October 10th, there will be a variety of events in each participated country (e.g. open day events, international brunches, tasting of Bulgarian specialities, etc.); not big, but done with a lot of heart as work is accomplished in Mother Centers around the world.

For more information contact: Renate Stein (Argentina) Coordinator of the 10-10 events; steinrenate(at)gmx.net.

more info: www.mine.cc